13 mar. 2013

charlas construim Barri


“Construïm barri”
Què es?
És un programa que neix des de la preocupació pel benestar de la convivència del barri de la Pau, i per complementar el treball que està en marxa al territori. AMICS aposta per aquest projecte, perquè és una eina de transformació social i millora de la gestió de la diversitat. Aquest programa està finançat per l’obra social de la Caixa i s’executarà entre el novembre de 2012 i el juny de 2013.